Organizacja ruchu

25.08.2020 (dzień montażowy)
• wjazd bramą: „WJAZD DOSTAWY” - wyłącznie z wydrukowanym imiennym identyfikatorem! - weryfikacja tożsamości, kontrola stanu zdrowia, otrzymanie hologramu przy bramie wjazdowej - formalności można dokonać również w holu B.
• rozładunek eksponatów za halami (max. czas rozładunku: 1,5h)
A – wejścia 1, 3
B – wejścia 4, 5
• po rozładowaniu towaru dalsze bezpłatne parkowanie na parkingu P6 (PARKING AMBEREXPO).
26-29.08.2020 (dni targowe)
Wystawcy z wykupionymi karnetami parkingowymi, którzy uzupełnili numery rejestracyjne w systemie, korzystają z parkingu P6 (AMBEREXPO).
Zwiedzający mają do dyspozycji płatny parking P4 (ENERGA STADION) w cenie 20 zł/dzień, opłata w parkometrach.