MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „BURSZTYN. NAUKA I SZTUKA”

AMBERIF 2018
25. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii I Kamieni Jubilerskich
Gdańsk, 21-24 marca 2018 | AMBEREXPO

Międzynarodowe Sympozjum „Bursztyn. Nauka i sztuka”

Informacja prasowa do pobrania (pdf)

Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif to wydarzenie wyjątkowe, a tym roku szczególnie, ponieważ świętujemy ich 25-lecie. To czas, kiedy w Gdańsku – mieście o unikalnej historii, Światowej Stolicy Bursztynu – spotykają się ludzie, których jeśli nawet na co dzień wiele dzieli, łączy wspólna pasja: bursztyn bałtycki. Jego niezwykłość, ale także innych żywic kopalnych, polega moim zdaniem nie tylko na niezwykłej urodzie tych substancji, ale także i głównie na tym, że jest to świadectwo historii naturalnej, nie do końca poznanych przemian świata ożywionego zachodzących przed milionami lat. Bursztyn bałtycki (sukcynit) fascynuje i intryguje, inspiruje i motywuje, zastanawia i zachwyca... W magiczny sposób po prostu przyciąga – nie tylko tych, którzy po prostu kochają piękno ukryte w bursztynie, ale i naukowców i artystów. Dlatego Targom od ich pierwszej edycji towarzyszą seminaria naukowe zainicjowane przez prof. Barbarę Kosmowską-Ceranowicz i Wiesława Gierłowskiego. W jubileuszowym roku seminarium będące Międzynarodowym Sympozjum, organizowanym pod kierownictwem dyrektor projektu Amberif Ewy Rachoń zatytułowaliśmy „Bursztyn. Nauka i Sztuka”. W ciągu dwóch dni obrad (22-23 marca 2018) chcielibyśmy na tle najnowszych doniesień pokazać, jak dynamicznie rozwijają się obszary badań związane z bursztynem w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych.

Tematyka Sympozjum jest bardzo urozmaicona i bez wahania można powiedzieć, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Cztery sesje tematyczne, którym przewodniczyć będą członkowie Komitetu Naukowego Sympozjum, z honorową przewodniczącą Sympozjum profesor Barbarą Kosmowską-Ceranowicz (Muzeum Ziemi PAN w Warszawie), obejmują wykłady i sesje posterowe. Nasze zaproszenie jako wykładowcy przyjęli: prof. Faya Causey (Instytut Badawczy Getty’ego, USA), prof. Sarjit Kaur (Laboratorium Badań nad Bursztynem, Wydział Chemiczny, Szkoła Wyższa im. M. Vassara, USA), prof. Joseph B. Lambert (Wydział Chemiczny, Uniwersytet Trinity, USA), prof. Vincent Perrichot (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Rennes 1, Francja).

Sesja „Ślady życia w bursztynie”, której przewodniczą prof. Jacek Szwedo oraz dr Elżbieta Sontag (Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego), jest poświęcona śladom dawnych organizmów i ich aktywności, zachowanym w żywicach kopalnych. Jej głównym tematem są inkluzje owadów i innych stawonogów, roślin, grzybów, a także innych organizmów.

Lokalne i ponadregionalne tradycje w wytwórczości przedmiotów z bursztynu wśród społeczności europejskich epoki brązu oraz żelaza to temat wiodący sesji „Stylistyka i technologia przetwarzania wyrobów z bursztynu w III-I tysiącleciu p.n.e.: perspektywa lokalna i międzyregionalna” prowadzonej przez prof. Janusza Czebreszuka oraz mgr. Mateusza Cwalińskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Najnowsze osiągnięcia w zakresie badań nad właściwościami bursztynu z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych oraz aplikacje tych osiągnięć stanowią główny temat sesji „Badania właściwości bursztynu i bieżące aspekty wydobycia bursztynu”. Obrady tej części Sympozjum poświęcone są także aktualnym problemom – również środowiskowym – związanym z geologią oraz eksploatacją złóż bursztynu. Opiekę nad tą sesją sprawują dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka oraz dr inż. Natalia Łukasik (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej).

Niesamowity i urzekający świat mitów, toposów oraz ich przedstawień w zabytkach z bursztynu jest tematem sesji „Mitologie, kolekcje i konserwacja bursztynu” prowadzonej przez dr. Annę Sobecką (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego).

„Swoją ciekawość trzeba umieć doskonalić”
– powiedział Edward Stachura. Więc doskonalmy ją i odkrywajmy wspólnie tajemnice bursztynu podczas Sympozjum „Bursztyn. Nauka i sztuka”. Naprawdę warto tu być!

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych