AMBERIF 2021

28. Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii

AMBERIF 2021
termin: 25-27.04.2021
organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
project manager: Anna Pilch | anna.pilch@mtgsa.com.pl | t. 58 554 91 07
patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska
partnerzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku