Akredytacja media

››› MEDIA AKREDYTACJA GDAŃSK AMBER LOOK (formularz do pobrania)

ZASADY AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ
 1. Akredytacja upoważnia do wstępu na galę GDAŃSK AMBER LOOK jewellery & fashion 2019.
 2. Akredytacje są przyznawane dziennikarzom, blogerom i fotoreporterom aktywnym zawodowo na podstawie wypełnionego formularza. Dokładnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać e-mailem na adres: ewa.szpiek@mtgsa.com.pl do dnia 15.03.2019 r.
 3. Akredytacja jest bezpłatna. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 4. Potwierdzenie akredytacji zostanie przesłane e-mailem do dnia 19.03.2019 r.
 5. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się osobiście w KASIE (hol A) Centrum AMBEREXPO, Gdańsk, ul. Żaglowa 11, w dniach 20-21.03.2019 r. w godz.10.00-18.00 lub w dniu gali, tj. 22.03.2019 od godz. 19.00 w holu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1 – stanowisko AKREDYTACJA MEDIA.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn (w takim przypadku dziennikarz zostanie powiadomiony o odmowie akredytacji poprzez e-mail najpóźniej do dnia 19.03.2019),
  • cofnięcia akredytacji ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu.
 7. Przyznanie akredytacji po dniu 15.03.2019 uzależnione będzie od liczby wolnych miejsc.
 8. Organizator zapewnia dziennikarzom zaproszenia lub identyfikatory z informacją „MEDIA/FOTO”.
 9. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.
 10. Fotoreporterzy oraz kamerzyści mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 11. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów ustalone przez Organizatora.
 12. Fotografowanie osób fizycznych i utrwalanie ich wizerunku musi odbywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)
 13. Dziennikarz/ bloger/ fotoreporter zobowiązuje się do zamieszczenia relacji z wydarzenia zgodnie informacją zamieszczoną w Formularzu.
 14. Dziennikarz/ bloger/ fotoreporter oświadcza, że zapoznał się z Klauzula Informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad