AMBERIF DESIGN AWARD 2018

22. MIEDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKT BIZUTERII Z BURSZTYNEM

Jak co roku już od ponad 20 lat Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF zapraszają artystów i projektantów z całego świata do pochylenia się na bryłką bursztynu i do zaprezentowania swojej interpretacji hasła konkursowego, do chwili zadumy, a może i twórczego momentu kreacji.
Celem konkursu jest promocja bursztynu jako materiału jubilerskiego i źródła wyrazu artystycznego. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie autorskiej biżuterii z bursztynem inspirowanej tematem konkursowym – w tym roku jest to:

Uśmiech losu/ Serendipity

Przypadkowe spostrzeżenie może czasem prowadzić do zaskakujących odkryć.
Dla projektantów otwiera się wówczas przestrzeń dla intuicji i subiektywnego wyrazu.
Być może ta subiektywna ekspresja oparta jest na archetypach, podstawowych motywach ludzkiej wyobraźni? Być może wyniki te bazują na skojarzeniach z naszej własnej nieświadomości? Bursztyn występuje w różnych barwach, a obserwacja jego kształtów pobudza naszą kreatywność. Oczywiste struktury tego naturalnie powstałego materiału stoją często w silnym kontraście względem stosowanych przez nas technik. Tym niemniej, niekiedy udaje nam się skutecznie uwidocznić i skonkretyzować naszą intuicję. W naszej interpretacji bursztynu, a także poprzez wzajemne zależności między naturą, techniką i intuicją, możemy wyjść daleko poza granice naszego rozumu i „przypomnieć” sobie coś, co nikomu jeszcze nie było znane.

Barbara Schmidt
kuratorka konkursu