Amberif Design Award 2018

Uśmiech losu opisuje szczęśliwy traf, gdy odkrywamy coś, poszukując czegoś innego. Zazwyczaj mamy nadzieję, że wszystko będzie pod naszą kontrolą i oczekujemy spodziewanych wyników. Ale życie dokonuje nieoczekiwanych zwrotów, a perspektywy zmieniają się szybciej, niż możemy to sobie uświadomić. Projektanci i artyści mają zdolność do otwartości i uświadomienia sobie tych zmian wcześniej, niż inni. Potrafią też wyrazić swoje spostrzeżenia w formie namacalnego wyrobu – biżuterii, która stanowi swoistą deklarację.
Targi Amberif i ich organizatorzy umożliwili zaprezentowanie tych nieoczekiwanych odkryć w ramach konkursu na projekt biżuterii z bursztynem. Prace rywalizujące o publikację w katalogu i o nagrody zgłosiło 100 artystów z 20 państw nadsyłając 127 projektów.
Tak rozległy wachlarz otworzył pole do szerokich rozważań i pogłębionych dyskusji w gronie międzynarodowego Jury. Eksperci pochodzący z różnych środowisk – ze świata edukacji, sztuki i muzealnictwa – swobodnie wymieniali między sobą różnorodne punkty widzenia. Jury podjęło jednogłośne decyzje co do jakości i intensywności prac, przyznając trzy nagrody obiecującym młodym artystom. Dodatkowo Jury przyznało 4 wyróżnienia podkreślając wysoki poziom zgłoszonych prac.

Barbara Schmidt, luty 2018 r.

Nagrodzone prace

Uzasadnienie

NAGRODA GŁÓWNA - SILVIA BELLIA, NIEMCY za pracę 120259
ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza 10.000 zł:
Jury uznało pracę za tajemniczą i enigmatyczną.
Wywołała ona dyskusję między członkami jury, która doprowadziła do uznania, że praca ta powinna zainspirować przyszłe pokolenia do pracy z tym pięknym materiałem, do odwagi i różnorodnej twórczości.
Kompozycję materiałów wykonano w wyrafinowany sposób z wielką fachowością.

NAGRODA BURSZTYNOWA - KAIRI SIRENDI, ESTONIA za pracę 020380;
ufundowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników 1 kg bursztynu:
Interesujące połączenie dwóch materiałów organicznych zespolonych nieodpartą magnetyczną siłą. Prawdziwie „słodki szczęśliwy traf” na skraju natury i chemii.

NAGRODA SREBRNA - MIRON KUTARBA, POLSKA za pracę 762812
ufundowana przez KGHM Polska Miedź SA 1 kg srebra:
Nagroda ta ukazuje alternatywną perspektywę tematu konkursu.
Trafnie zaobserwowany, dowcipny, niemal kiczowaty projekt zainspirowany studium zwykłego popcornu
z bursztynem jako ziarnem idei.

Wyróżnienia

Publikacja w katalogu targowym

Tytuł konkursu

Uśmiech losu/ Serendipity

Przypadkowe spostrzeżenie może czasem prowadzić do zaskakujących odkryć.
Dla projektantów otwiera się wówczas przestrzeń dla intuicji i subiektywnego wyrazu.
Być może ta subiektywna ekspresja oparta jest na archetypach, podstawowych motywach ludzkiej wyobraźni? Być może wyniki te bazują na skojarzeniach z naszej własnej nieświadomości? Bursztyn występuje w różnych barwach, a obserwacja jego kształtów pobudza naszą kreatywność. Oczywiste struktury tego naturalnie powstałego materiału stoją często w silnym kontraście względem stosowanych przez nas technik. Tym niemniej, niekiedy udaje nam się skutecznie uwidocznić i skonkretyzować naszą intuicję. W naszej interpretacji bursztynu, a także poprzez wzajemne zależności między naturą, techniką i intuicją, możemy wyjść daleko poza granice naszego rozumu i „przypomnieć” sobie coś, co nikomu jeszcze nie było znane.

Barbara Schmidt
kuratorka konkursu