akredytacja media

Zapraszamy do akredytacji na targi Amberif 2019 w systemie online:


AKREDYTACJA NA TARGACH - AMBEREXPO, recepcje A, B i C 
20-22 marca | godz. 10-18
23 marca | godz. 10-15

Identyfikatory Media upoważniają do wstępu we wszystkie dni targowe.

UWAGA!
Fotografowanie stoisk i eksponatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Wystawcy, przez akredytowanych dziennikarzy posiadających widoczny identyfikator MEDIA.

Akredytacja na Galę AMBER LOOK Trends & Styles 2019 odbywa się na odrębnych zasadach →
więcej informacji wkrótce