INSPIRACJE RODZĄ SIĘ ZE SPOTKAŃ LUDZI - ROZMOWA Z EWĄ RACHOŃ, DYREKTOR PROJEKTU AMBERIF

AMBERIF 2018
25. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich
Gdańsk, AMBEREXPO, 21-24 marca 2018

1994: AMBERIF 1. edycja | 49 wystawców
2018: AMBERIF 25. edycja | 480 wystawców z 15 krajów

Informacja prasowa do pobrania (pdf)

Inspiracje rodzą się ze spotkań ludzi – rozmowa z Ewą Rachoń
W dniach 21-24 marca 2018 r. odbędzie się w Gdańsku 25. edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF. Minione 25 lat podsumowuje Ewa Rachoń, wieloletni dyrektor projektu.

25 lat dla projektu to chyba bardzo długi okres czasu?
Wiele się przez te lata wydarzyło. Całemu gronu współpracujących osób, branżowych stowarzyszeń i organizacji udało się stworzyć wyjątkową imprezę, na którą co roku przyjeżdżają miłośnicy bursztynu i biżuterii z całego świata. Trzonem AMBERIFU są oczywiście działania handlowe, ale od początku kładziemy nacisk na atrakcyjny program, który tworzą m.in. seminaria naukowe, konkursy wzornicze Amberif Design Award i Mercurius Gedanensis, wystawy współczesnej sztuki złotniczej oraz pokaz mody AMBER LOOK. Dzięki tej swoistej wartości dodanej targi są interesujące dla szerszego grona odbiorców, których obecność i aktywność powoduje, że targi stają się forum nie tylko wymiany handlowej, ale i forum wymiany bieżących informacji. Tak duże doroczne spotkanie to także okazja do oceny aktualnego stanu branży złotniczo-bursztynniczej. Obserwacja oraz analiza zdarzeń i nurtów pozwalają sformułować wnioski na przyszłość. Także nam organizatorom, byśmy wiedzieli jak przygotować kolejną, jeszcze lepszą edycję…

… i jeszcze efektywniej wspierać producentów.
Niezmiennie od 25 lat robimy wszystko, by stworzyć możliwie najlepsze warunki do spotkania branży: by właśnie tutaj wystawcy chcieli pokazać swoje najnowsze kolekcje, a kupcy chcieli przemierzyć nierzadko pół świata, by je zobaczyć, ale przede wszystkim po to, by się spotkać. Bo istotą targów jest właśnie spotkanie – bez interesujących rozmów, bez rodzących się między ludźmi pozytywnych emocji nie da się nawiązać prawdziwych relacji: ani handlowych, ani osobistych. Biżuteria jest specyficznym towarem: tu naprawdę jest ważny kontakt z autorem – nie tyko po to, by dowiedzieć się czegoś więcej o przedmiocie, ale przede wszystkim po to, by móc przekazać emocje i zbudować tak ważne w tej branży zaufanie.

Jaki był Amberif 25 lat temu, a jaki jest dziś?
Kiedy zaczynaliśmy, „sektor bursztynowy” był zaledwie dodatkiem do targów mody. Pamiętajmy, że były to czasy transformacji w Polsce i tylko nieliczne firmy bursztynnicze miały kontakty z zagranicznymi odbiorcami, pozostali byli ich podwykonawcami lub produkowali na rynek wewnętrzny. Poza tym działalność była determinowana limitami, przydziałami i innymi ograniczeniami systemowymi.
Dzięki możliwości pokazania swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców, jakie dał bursztynnikom AMBERIF, wiele firm rozwinęło skrzydła. Spotkania na targach były inspiracją m.in. do konsolidacji środowiska i stworzenia organizacji zrzeszających miłośników bursztynu, które podejmują wiele ciekawych inicjatyw i realizują ważne z punktu widzenia branży projekty promujące bursztyn.
Dzisiaj najważniejszym wydaje się wypracowanie dobrych perspektyw: stery przejmuje już drugie pokolenie bursztynników – dobrze wykształcone, świadome celów i wyposażone w nowoczesne narzędzia do ich osiągnięcia. To było bardzo interesujące ćwierćwiecze – nie tylko dla Amberifu, ale i dla całej branży bursztynniczej.

Jak zatem wyglądać będzie kolejne ćwierćwiecze?
Jeżeli kupcy przyjeżdżali po bursztyn na wybrzeże Bałtyku przed tysiącami lat, to zakładam, że i za tysiące też będą tu przyjeżdżać. Do nas należy badanie bursztynu i popularyzowanie wiedzy o jego własnościach, kształcenie kolejnych pokoleń bursztynników, złotników, gemmologów i projektantów z nadzieją, że pięknie zaprojektowany i wykonany przedmiot zawsze będzie towarzyszył ludziom ciesząc ich oko i chroniąc przed pustką wirtualnych przestrzeni.

AMBERIF 2018 | www.amberif.pl
Termin: 21-23 marca, 10.00-18.00 | 24 marca, 10.00-16.00
Miejsce: AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Dyrektor projektu: Ewa Rachoń | ewa.rachon@mtgsa.com.pl | t. 58 55 49 134

PATRONI HONOROWI:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska

PARTNERZY:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne, Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, KGHM Polska Miedź S.A.