Go to Brand

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na promocję produktów
i wsparcie działalności eksportowej polskich producentów w ramach programu Go to Brand
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ( poddziałanie 3.3.3.).

Firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje ze środków unijnych na:

1) udział w branżowych targach w charakterze Wystawcy odbywających się za granicą lub na terenie Polski w okresie 2017 - 2019:
- wynajem i zabudowa stoiska, wraz z kosztami obsługi i kosztami rejestracji na targach,
- koszty delegacji pracowników (zakwaterowania, wyżywienia, przelotów i przejazdów oraz wiz),
- koszy transportu eksponatów i materiałów promocyjnych,

2) zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych ( katalogi, ulotki, gadżety, wizytówki),

3) przeprowadzenie działań promocyjnych (emisji spotów i filmów w mediach tradycyjnych, elektronicznych bądź cyfrowych )

4) modernizację i tłumaczenia strony internetowej na języki obce,

5) realizację wyjazdów służbowych lub udział w misjach gospodarczych

Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis wynosi:
1) mikroprzedsiębiorstwa – 85 %, mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego - 80%,
2) małe przedsiębiorstwa - 75%,
3) średnie przedsiębiorstwa - 60%,
4) w przypadku wykorzystanego limitu pomocy de minimis – 50 %.

Wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 PLN.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju.

Biuro Organizacyjne targów Amberif

Program promocji branży MODA POLSKA - informacja dla przedsiębiorców - Wersja II z dnia 4 stycznia 2017 r. (pdf)