Bursztynowa Kula

Bursztynnik Roku 2018 | Nagroda przyznawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
prof. Ryszard Szadziewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Bursztynowa Kula | Konkurs studentów ASP w Łodzi na najlepszy wzór prezentowany na targach Amberif
Ryszard Węsierski A2 JEWELLERY