Bursztyn Bałtycki w Kalejdoskopie Czasu

program seminarium

Seminarium „Bursztyn bałtycki w kalejdoskopie czasu” – materiały (pdf)

    18 marca 2016
    10.00-10.10 Otwarcie seminarium
    10.10-10.35 B. KOSMOWSKA-CERANOWICZ, E.WAGNER-WYSIECKA: Badania fizykochemiczne bursztynu bałtyckiego na terenie Gdańska - wczoraj i dziś
    10.35-11.00 E. TEODOR: Qvo vadis? Współczesne trendy i wyzwania związane z badaniami nad sukcynitem i innymi żywicami kopalnymi (rumenitem)
    11.00-11.25 A. MAŁKA: Złoża i eksploatacja złóż bursztynu bałtyckiego w rejonie Gdańska i Pomorza w aspekcie historycznym
    11.25-11.50 A. SOBECKA: Od pamiątek po dzieła sztuki i designu – ewolucja wyrobów z bursztynem w wieku XX do czasów obecnych (ze szczególnym uwzględnieniem roli Gdańska)
    11.50-12.15 M. KOSIOR: XX-lecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników: początki i aktualne obszary działalności
    KRÓTKIE KOMUNIKATY
    12.15-12.25 A. MATUSZEWSKA: Zarys historii badań kwasu bursztynowego w bursztynie bałtyckim
    12.25-12.35 I. KACZMARCZYK: Bursztyn bałtycki w medycynie – badania aktywności biologicznej bursztynu
    12.35-12.45 M. GUŠTIN: Novo Mesto/Raj archeologiczny i destynacja bursztynowa Słowenii 2017
    12.45-13.00 Podsumowanie. Zamknięcie seminarium