Akredytacja media

››› AKREDYTACJA MEDIA ZAKOŃCZONA


ZASADY AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ
1. Akredytacja upoważnia do wstępu na Galę Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles 2018.
2. Akredytacje są przyznawane dziennikarzom, blogerom i fotoreporterom aktywnym zawodowo na podstawie wypełnionego formularza. Dokładnie wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres: ewa.szpiek@mtgsa.com.pl do dnia 16.03.2018 r.
3. Akredytacja jest bezpłatna. Liczba akredytacji jest ograniczona.
4. Potwierdzenie akredytacji zostanie przesłane e-mailem do dnia 20.03.2018 r.
5. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się osobiście w RECEPCJI B (hol B) Centrum AMBEREXPO, Gdańsk, ul. Żaglowa 11, w dniach 21-22.03.2018 r. w godz. 10.00-18.00 lub w dniu Gali 23.03.2018 od godz. 19.00 w holu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1 – stanowisko AKREDYTACJA MEDIA.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
- odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn (w takim przypadku dziennikarz zostanie powiadomiony o odmowie akredytacji poprzez e-mail najpóźniej do dnia 20.03.2018),
- cofnięcia akredytacji ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu.
7. Przyznanie akredytacji po dniu 16.03.2018 uzależnione będzie od liczby wolnych miejsc.
8. Organizator zapewnia dziennikarzom zaproszenia lub identyfikatory z informacją „MEDIA/ FOTO”.
9. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.
10. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów ustalone przez Organizatora.
11. Fotoreporterzy oraz kamerzyści mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
12. Dziennikarz/ bloger/ fotoreporter zobowiązuje się do relacji z wydarzenia.