AMBERIF DESIGN AWARD 2016

Stany przejściowe konfrontują nas z momentem opóźnienia i wątpliwości. Na etapie tym nie czujemy się bezpiecznie, gdyż dawne odpowiedzi już się nie sprawdzają, a nowych jeszcze nie znaleźliśmy. Ten krótki okres – gdy wszystko jest jeszcze w toku, a my bylibyśmy władni na nowo ustalać zasady – bywa przez nas niewykorzystany.

Targi Amberif i ich organizatorzy zaoferowali tę cenną przestrzeń w ramach 20. edycji konkursu na projekt nowoczesnej biżuterii Amberif Design Award.

75 artystów z 17 państw odpowiedziało na ich zaproszenie. Wykorzystując tę przestrzeń, zapełnili ją swoimi propozycjami. Dla międzynarodowego Jury, tak szeroka różnorodność otworzyła pole do obszernych rozważań i głębokich dyskusji.

Eksperci pochodzący z różnych środowisk swobodnie wymieniali między sobą różnorodne punkty widzenia. Jurorom udało się jednak podjąć jednogłośne decyzje co do jakości i intensywności zaprezentowanych prac. Wybrali oni wyrażone w języku biżuterii współczesne odpowiedzi na ponadczasowe pytania, jakich domagają się od nas stany przejściowe.

Barbara Schmidt
kurator

Nagrody

Wyróżnienia

Publikacja w katalogu targowym