Amberif 2017

24. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich

22-25 marca 2017
godziny otwarcia:
22 marca  środa  10:00 - 18:00      
23 marca  czwartek |  10:00 - 18:00
24 marca  piatek |  10:00 - 18:00
25 marca |  sobota |  10:00 - 17:00

AMBERIF to ponad 480 firm z 14 krajów i blisko 8 tys. kontrahentów z ponad 55 krajów, głównie z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii, USA, Łotwy, Czech, Danii, Szwecji, Austrii, Węgier, Finlandii, Francji i Włoch.
Targi mają charakter branżowy, są dostępne wyłącznie dla osób i firm związanych z biżuterią, sztuką jubilerską i sztuką użytkową. Program Targów przygotowywany jest z przy współpracy z wieloletnimi partnerami imprezy, m.in. Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Jubilerskich, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników oraz Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych.